دکتر طهمورث فروزین

  • مدیر - طهمورث فروزین
  • تهران - منطقه 16 - بزرگراه تندگویان - روبروی پارک سردار جنگل - بیمارستان امیرالمومنین - ک.پ : 18116