بیمارستان معیری - تامین اجتماعی

  • تهران - منطقه 12 - مجاهدین اسلام - روبروی مجلس - ک.پ : 1154938861
مستقرها :

دکتر بهروز مولوی - متخصص جراحی مغز و اعصاب
دکتر حسین قنبری - متخصص جراحی استخوان و مفاصل
دکتر حمید نظری زاده - متخصص جراحی استخوان و مفاصل
دکتر رحمت اله سری - متخصص جراحی استخوان و مفاصل
دکتر علی رضا جعفری زاده - متخصص جراحی استخوان و مفاصل
دکتر عوض ظفرمند - متخصص جراحی استخوان و مفاصل
دکتر کامبیز نویریان - متخصص توانبخشی
دکتر محمدرضا ابراهیمیان - فوق تخصص جراحی زانو
دکتر محمدصادق ناصری - متخصص رادیولوژی
دکتر محمود الهویی نظری - فوق تخصص جراحی دست
دکتر ناصر اطهری - متخصص جراحی استخوان و مفاصل
ارزیابی