پارسه (پاتوبیولوژی)

دقت - سرعت - کیفیت آدرس تلگرام: parsehlaboratory@
  • مدیر - سیدبهروز محسنی مقدم
  • تهران - منطقه 2 - بزرگراه جناح - بالاتر از خیابان گلاب - نرسیده به فلکه دوم صادقیه - نبش کوچه عابدزاده - ک.پ : 14517
  • ،

پارسه (پاتوبیولوژی) در یک نگاهآزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک پارسه با بیش از 12 سال سابقه، مشغول به فعالیت و خدمات رسانی بوده و مفتخر است که تاکنون بیش از یکصد و چهل آزمایشگاه در سطح کشور، این آزمایشگاه را بعنوان مرکز ارجاع آزمایشات تخصصی و فوق تخصصی خود انتخاب نموده اند. نهایت سعی ما، خدمات رسانی هر چه بیشتر و بهتر به مراجعه کنندگان گرامی است. آدرس تلگرام: parsehlaboratory@
ارزیابی
تصاویر
کاپیلاری الکتروفورز خون ، سرم و ادرار دستگاه خوانش الایزا جهت برخی تستهای هورمون- ایمونو
اندازه گیری بیلی روبین نوزاد از پاشنه پا پاتولوژی آزمایشگاه پارسه فتومتر دستگاه اندازه گیری فلزات سنگین مثل سرب
بخش پاتولوژی-سیتولوژی اندازه گیری اتوماتیک تستهای ایمونولوژیک بخش هماتولوژی و الکتروفورز بخش میکروب شناسی بخش آنالیز غربالگری دوران بارداری
دستگاه اتوماتیک سدیمان خون برش بافت و تهیه لام، پاتولوژی بخش مولکولی و PCR دستگاه کواگلومتر جهت اندازه گیری PT , PTT و فاکتور دستگاه اتوماتیک اندازه گیری هورمونها
اندازه گیری هورمونها به روش ایمنوفلئورسانس پاپ اسمیر مایع و پاتولوژیE- Prep دستگاه الکتروکمی لومینسانس-اندازه گیری هورمونها دستگاه تست عرق بخش سیتوژنتیک
دستگاه آنالیز الکترولیتها بخش ناباروری بخش مولکولی و سیتو ژنتیک بخش میکروب شناسی کشت و آنتی بیوگرام کامپیوتری ساختمان پارسه
نمونه گیری آقایان پذیرش و جوابدهی لوگو دستگاه نفلومتری تست تنفسی میکروب معده ( H.pylori)