شرکت فرآورده های صنعتی چرب شیمی

  • مدیر - مجید فتاحی امین
  • تهران - منطقه 6 - م. آرژانتین - خ. بیهقی - خ. چهاردهم شرقی - پ. 25 - ک.پ : 1515679311