سایپایدک (پطروسیان)

  • مدیر - هامایک پطروسیان
  • تهران - منطقه 7 - بهشتی (عباس آباد) - خ. کاووسی فر - پ. 24 - ک.پ : 1577816346