شرکت مهندسین مشاور صنایع وسایط نقلیه ایران (مشاور خودرو)

  • مدیر - امیررضا نخعی
  • تهران - منطقه 6 - ولی عصر - بالاتر از خیابان زرتشت - ک. غفاری - پ. 20

شرکت مهندسین مشاور صنایع وسایط نقلیه ایران (مشاور خودرو) در یک نگاهفعالیتهای تخصصی:انجام مطالعات راهبری،بررسیهای فنی اقتصادی،تعیین درصد ساخت داخل خودروها (IPI)، مشاوره مدلهای تعالی سازمانی،ارزیابیهای سیستمی درحوزه خودرو و انرژی وخدمات فنی مهندسی.
ارزیابی