دکتر یداله سلیمانی شایسته

  • مدیر - یداله سلیمانی شایسته
  • تهران - منطقه 7 - مطهری (تخت طاووس) - خ. علی اکبری (پارسا) - خ. صحاف زاده - پ. 52 - ک.پ : 1576945713