برنا سرد سپاهان

  • مدیر - سعید کاظمی
  • اصفهان - شهرک صنعتی امیرکبیر - بلوک 5 - پ. 3
ارزیابی