دلشاد

  • تهران - منطقه 2 - مرزداران - بلوار آریافر - مجتمع خدماتی و پمپ بنزین - پ. 3
  • ،