کلینیک شهیدمخبر

  • مدیر - عباس طارمی
  • تهران - منطقه 12 - شوش - م. هرندی - خ. بخارایی - ک. زارعی - ک.پ : 11868