ثامن الائمه - شعبه امام خمینی - کد 161

  • سیستان و بلوچستان - زابل - امام خمینی - چهارراه دکترا
  • ،