بانک تجارت - شعبه باجه دانشگاه سهند - کد 5920

  • آذربایجان شرقی - تبریز - شهرک سهند - دانشگاه صنعتی سهند