ثامن الائمه - شعبه رسالت - کد 85

  • تهران - منطقه 8 - م. رسالت - نرسیده به بزرگراه رسالت
  • ،