سرای محله مهرآباد

  • تهران - منطقه 9 - مهرآباد جنوبی - خ. توکلی - خ. اصفهانی - روبروی دبیرستان طلاچیان - ک.پ : 1385914911
زیرمجموعه‌ی :

شهرداری منطقه 9 - ناحیه 2 - مناطق و نواحی شهرداری
ارزیابی