سانتکس

  • مدیر - مسلم محمدی
  • تهران - منطقه 8 - جانبازان (گلبرگ) غربی - خ. جهان تربیت شرقی - خ. قاری - ک. رجایی - پ. 18 - ک.پ : 1635738591
ارزیابی