سیرمان مهدی شهر

  • مدیر - حسین حیدرپور
  • سمنان - مهدي شهر - بلوار نماز - خ. دردشت - خ. گل رازقی - ساختمان شایان - ط. دوم شرقی
ارزیابی