صمد عباسی

  • مدیر - صمد عباسی
  • تهران - منطقه 4 - هنگام - خ. 35متری استقلال - خ. 16متری اول - ک. گلستان 3 - پ. 33 - ک.پ : 16896
کلمات کلیدی :

خواروبار

|

خواروبارفروشی

ارزیابی