هات دیزل

  • مدیر - ملکی
  • تهران - منطقه 9 - مهرآباد جنوبی - ایستگاه فردوس - پ. 651 - ک.پ : 1385917549
  • ،