مجدیه (نایلون)

  • تهران - منطقه 12 - 15 خرداد - بازار بزرگ - پله نوروزخان - جلوخان شمالی - پاساژ مجدیه
کلمات کلیدی :

پاساژ

|

مجتمع تجاری

ارزیابی