گروه صنعتی کاوش

  • مدیر - مجید طاهنی
  • البرز - کرج - کمال شهر - بعد از پمپ بنزین رضوانیه - 8 متری صنعت کاران - ک. پنجم - درب آخر