دکتر زهرا حلاجی

  • مدیر - زهرا حلاجی
  • تهران - منطقه 12 - م. وحدت اسلامی - ک. رازی - بیمارستان رازی - ک.پ : 1199663911
  • ،