دکتر ویدا فیضی

  • مدیر - ویدا فیضی
  • تهران - منطقه 12 - م. وحدت اسلامی - ک. رازی - بیمارستان رازی - ک.پ : 1199663911
  • ،