دکتر شاهرخ قاضی زاده

  • مدیر - شاهرخ قاضی زاده
  • تهران - منطقه 12 - م. وحدت اسلامی - ک. رازی - بیمارستان رازی - ک.پ : 1199663911
  • ،