شرکت تعادل سازان صنعت

  • مدیر - سیدابراهیم مناجاتی
  • تهران - منطقه 19 - بزرگراه خلیج فارس (تهران قم) - بعد از فرودگاه امام - شهرک بازیافت خودرو - ک.پ : 1658674861