منطقه 7 مخابراتی - شهیدعاطف

  • مدیر - طهوری
  • تهران - منطقه 4 - تهرانپارس - فلکه دوم - جنب اداره پست - نبش خیابان 176 غربی - ک.پ : 1653987361
  • ، ، ، ، ،