سرای شادی

  • مدیر - نصرالهی
  • تهران - منطقه 16 - نازی آباد - خ. مشهدی (پارس) - ک. فراشی - نبش میدان عسجدی