گروه قم تک

  • فروش - امیرحسین قربان زاده
  • قم - قم - شهدا (صفاییه) - ک. 24 (ممتاز) - پ./1 18 - ساختمان اینترنت
  • ،

گروه قم تک در یک نگاهنماینده رسمی فروش انتقال داده های آسیاتک
نماینده فروش و پشتیبانی داده پردازی فن آوا
ارزیابی