دکتر علی اکبر میرزایی

  • تهران - منطقه 12 - ری - نرسیده به میدان قیام - ک. رضوی - بیمارستان سوم شعبان - ک.پ : 1175833485
مستقردر :

بیمارستان مفرح - بیمارستان تخصصی زنان و زایمان
ارزیابی