پارس

  • کارخانه -
  • تهران - منطقه 21 - بزرگراه لشگری (جاده مخصوص کرج) - کیلومتر 12 - روبروی فروشگاه سپه - ک.پ : 1389734311
پارس

ایران - تهران - منطقه 02 - توحید - پ. 29
ارزیابی