یوسفی (تکنورامین)

  • اسلام شهر - بزرگراه سعیدی (جاده ساوه) - رباط کریم - روبروی سایپا منفرد و تالار گلسرخ
  • ،