دکتر فرحناز هاشمی یزدی

  • مدیر - فرحناز هاشمی یزدی
  • تهران - منطقه 12 - م. قیام - خ. ری - ک. رضوی - بیمارستان سوم شعبان - ک.پ : 1175833485