جمشیدی

  • مدیر - کرم جمشیدی
  • تهران - منطقه 12 - 15 خرداد - روبروی مخابرات - پ. 1070 - ک.پ : 1191734559