مقاومت بسیج - ناحیه مالک اشتر - حوزه 317 امام رضا

  • تهران - منطقه 14 - بزرگراه محلاتی - خ. دهم فروردین - م. مالک اشتر - خ. ده حقی غربی - نبش پارک فداییان اسلام
ارزیابی