جایگاه سوخت عماد شهریار

  • مدیر - علی اسکندرنژاد
  • شهریار - م. نماز - ضلع شمال شرقی
ارزیابی