بانک ملی - شعبه سعیدی - کد 938

  • تهران - منطقه 14 - 17 شهریور - نرسیده به میدان خراسان - خ. سعیدی
  • ،