پارسیان

  • مدیر - پدرام یحیی پور
  • البرز - کرج - فردیس - فلکه دوم
  • ،
ارزیابی