مرکز تحقیقات ایمونولوژی آسم و آلرژی

  • تهران - منطقه 6 - آزادی - خ. قریب - بیمارستان امام خمینی - مرکب طبی کودکان - ساختمان سبز - ط. چهارم