ثامن الائمه - شعبه عبدالمطلب - کد 42

  • خراسان رضوی - مشهد - بلوار عبدالمطلب - چهارراه نانوایی