هوشمند پردازنده

  • مدیر - محمدرضا شهریاری
  • کرمان - رفسنجان - بلوار طالقانی - روبروی کتابخانه مرتضوی - جنب مطب دکتر سجادی