ثامن الائمه - شعبه امام خمینی - کد 57

  • سمنان - سمنان - امام خمینی
  • ،