پارسا پلاستیک - دفتر مرکزی (پاپکو)

  • مدیر - حسن کاهه
  • تهران - منطقه 7 - خرمشهر (آپادانا) - خ. عشقیار (نیلوفر) - م. شهدای هویزه (نیلوفر) - پ. 7 - ط. اول - واحد 2 - ک.پ : 1533874416
  • ، ،