شمال شرق - منطقه برق قدس

  • تهران - منطقه 5 - بزرگراه کاشانی - نبش خیابان جنت آباد
  • ،
ارزیابی