رازی - شعبه باقرشهر

  • تهران - منطقه 20 - سی متری امام خمینی - نبش خیابان مصطفی خمینی