حسین ابن علی - سازمان ملی جوانان

  • خراسان رضوی - مشهد - م. بسیج (فلکه برق) - دارالشفا حسین بن علی