ش. 299 - قاسمی، احمدعلی

  • مدیر - احمدعلی قاسمی
  • تهران - منطقه 3 - دستگردی (ظفر) - بین خیابان نفت شمالی و مدرس - پ. 206 - واحد 9 - ک.پ : 1918643673
  • ،