دکتر عبداله شفیعی

  • مدیر - عبداله شفیعی
  • تهران - منطقه 6 - کریمخان زند - خ. به آفرین - بیمارستان صدر - ک.پ : 15936