منطقه 3 مخابراتی - شهیددیالمه

  • تهران - منطقه 12 - ری - تقاطع بزرگراه محلاتی - جنب بیمارستان بازرگانان (شهیداندرزگو) - ک.پ : 1173713671
  • ، ،