اداره کل امور شوراها و شهرداری ها

  • تهران - منطقه 6 - م. جهاد (فاطمی) - ساختمان وزارت کشور - ط. هشتم - ک.پ : 1414775769
  • ،
کلمات کلیدی :

وزارت

ارزیابی