البرزپویا (قالبسازی وخدمات فرز CNC)

  • مدیر - مجید یوسفی
  • تهران - منطقه 15 - جاده خاوران - کیلومتر12 - شهرک صنعتی خاوران - سایت خاوران - بلوار کوثر - پ. 3602
ارزیابی