ابوذر - پایگاه امام خمینی

  • تهران - منطقه 17 - ابوذر (فلاح) - م. گلچین - ک.پ : 13666